Lučni Folio
Neven Pilić
Rijeka, Croatia
1997

MRVIM KOMPJUTERE!
Ka moja folia al ka strip

About

A bokte rodio sam se i mrvim kompjutere, šta ću...

POPRAVLJAM KOMPJUTERE 😎

Dirnem ti ga

Ako oš?