Appendix:Balkanisms Jump to navigationJump to search Serbo-Croatian Bulgarian Macedonian Albanian Greek Romanian Ottoman Turkish Persian Arabic Misc. а̀га àga ага aga ага aga aga αγάς agás آغا‎ ağa ağa آقا‎ âqâ, آغا‎ âğâ Armenian աղա ała, Hindi आग़ा āġā, Urdu آغا‎ āġā, Central Kurdish ئاغا‎ aẍa ад ad archaic ад ad ад ad Άδης Ádis iad — — — Ancient Greek ᾍδης Hā́idēs, Russian ад ad адет adet адет adet , адет adet adet αντέτι antéti عادت‎ âdet adet عادت‎ 'âdat عَادَة‎ ʿāda Armenian ադաթ adatʿ акъл akǎl акал akal عقل‎ 'akıl akıl عقل‎ 'aql عَقْل‎ ʿaql Uzbek aql а̀ла̄т àlāt, ха̀ла̄т hàlāt алат alat hallat آلت‎ âlet alet آلت‎ âlat آلَة‎ ʾāla Azerbaijani alət آلت‎ alət, Northern Kurdish alat alet, Urdu آلت‎ ālat آلہ‎ āla а̀ргат àrgat, ѝргат ìrgat арга́т argát , аргат argat, аргатин argatin εργάτης ergátis, αργάτης argátis argat ارغاد‎ ırgat ırgat Ancient Greek ἐργάτης ergátēs ба́дем bádem, ба̀јам bàjam бадем badem бадем badem, бајам bajam bajame, badam, modem بادام‎ bâdâm badem بادام‎ bâdâm Sanskrit बादाम bādāma бајат bajat баят bajat бајат bajat bajat μπαγιάτικος bagiátikos بایات‎ bayat bayat بیات‎ bayât بَائِت‎ bāʾit ба̀кар bàkar бакър bakǎr бакар bakar bakër μπακίρι bakíri , μπακρί bakrí , bacâr باقیر‎ bakır bakır — — бакла bakla бакла bakla бакла bakla baklla باقلا‎ bakıla bakla باقلا‎ bâqelâ بَاقِلّاء‎ bāqillāʾ Armenian բակլա bakla бакла̀ва baklàva баклава baklava баклава baklava bakllava μπακλαβάς baklavás baclava باقلوا‎ baklava, بقلاوا‎ baklava baklava باقلوا‎ bâqlavâ بَقْلَاوَة‎ baqlāwa English baklava, Armenian փախլավա pʿaxlava ба̏кља bȁklja факла fakla, факел fakel факел fakel flakë φάκλα fákla dialecta faclă — — — Slovene bakla, Russian фа́кел fákel, Hungarian fáklya, Vulgar Latin facla, Latin facula ба̀мија bàmija, бамја bamja, бамља bamlja бамя bamja бамија bamija, бамја bamja barnje μπάμια bámia bornie, barna, bamba بامیا‎ bamya, بامیه‎ bamya, bamye bamya بامیه‎ bâmiye بَامِيَا‎ bāmiyā, بَامِيَة‎ bāmiya Russian бамия bamija ба̀рем bàrem, ба̏р bȁr барем barem, баре bare, бари bari , барем barem, бар bar barim barem باری‎ bâri bari باری‎ bâri — ба́шта bášta, ба́шча bášča бахча bahča , бавча bavča bahçe μπαξές baxés, μπαχτσές bachtsés, μπακτσές baktsés باغچه‎ bâğçe, باهجه‎ bâhce bahçe باغچه‎ bâghče — Armenian բաղչա bałčʿa бѐдем bèdem бедем bedem بدن‎ beden beden بدن‎ badan بَدَن‎ badan бѐла̄ј bèlāj беля belja беља belja μπελάς belás belea بلا‎ belâ bela, belâ بلا‎ balâ بَلَاء‎ balāʾ Azerbaijani bəla берићет berićet берекет bereket μπερεκέτι berekéti berechet بركة‎ Georgian ბარაქა baraka бет bet, бетер beter regional бетер beter colloquial - - بدتر‎ бла̏то blȁto блато blato блато blato baltë βάλτος váltos baltă — — — Russian боло́то bolóto, Polish błoto б̀оја bòja боя boja боја boja bojë μπογιά bogiá boia بویا‎ boya boya — — бошча bošča бохча bohča archaic — بوغچه‎ boğça bohça — — бре bre бре bre, бе be bre μπρε bre bre بره‎ bre, bireh bre бука̀гије bukàgije pl букаи pl bukai , — بوقاغی‎ bukağı bukağı — — bùnār бу̀на̄р бунар bunar , бунар bunar bunar پیكار‎ punar, pınar pınar — — ва́рош vároš варош varoš — oraș واروش‎ varuş varoş — — Hungarian város ва̏тра vȁtra — — vatër — vatră — آدر‎ âdar, “fire”, آذر‎ âzar, “fire” — Avestan 𐬁𐬙𐬀𐬭𐬱‎ ātarš, Sanskrit अथर्वन् atharvan да̀диља dàdilja дадия dadija νταντά dantá dădacă دادی‎ dadı dadı دایه‎ dâye дервен derven дервент dervent , дервентджия derventdžija historical δερβένι dervéni dervent دربند‎ Russian Дербент Derbent долап dolap долап dolap dollap ντουλάπι doulápi ντουλάπα doulápa دولاب‎ dolab, dolap dolap دولاب‎ dulâb, dolâb دُولَاب‎ dūlāb Azerbaijani dolab ду̀ва̄н dùvān, ду̀ха̄н dùhān — — duhan ντουμάνι doumáni slang دخان‎ duhân duhân, duhan, duman دخان‎ doxxân دُخَان‎ duḵān Hungarian dohány, Northern Kurdish dûxan дувар duvar дувар duvar archaic дувар duvar ντουβάρι douvári دیوار‎ divar, duvar duvar دیوار‎ divâr Hindi दीवार dīvār Urdu دیوار‎ dīvār ду̀гме dùgme дюкме djukme, дюгме djugme , — دوگمه‎ düğme düğme دگمه‎ dogme, تکمه‎ tokme Central Kurdish دوگمە‎ dugme ду̏д dȕd дуд dud , replaced by черница černica дудинка dudinka, дуд dud dud, dudă توت‎ tût, طوت‎ tût, دوت‎ dût dut توت‎ tut تُوت‎ tūt Aramaic ܬܘܬܐ‎, Armenian թութ tʿutʿ, Georgian თუთა tuta, Ossetian тута tuta, Hindi तूत tūt Urdu توت‎ tūt ду̀ћа̄н dùćān дюкян djukjan archaic дуќан duḱan dyqan ντουκάνι doukáni dugheană دكان‎ dükkân dükkân دکان‎ dokân دُكَّان‎ dukkān Armenian դուքան dukʿan, Georgian დუქანი dukani, Russian духа́н duxán, Urdu دکان‎ dukān, Hindi दुकान dukān душман dušman душманин dušmanin душман dušman ντουσμάνι dousmáni Greco-Romani dușman, dușmancă دشمان‎ düşman, دشمن‎ düşmen düşman دشمن‎ došman — Armenian թշնամի tʿšnami, {ml|hy|դուշման}} ђ̀еврек đèvrek геврек gevrek, геврече gevreče ѓеврек ǵevrek gevrek — — ђ̀ерда̄н đèrdān гердан gerdan ѓердан ǵerdan gjerdan γιορντάνι giorntáni گردان‎ gerdân, گردن‎ gerden gerdan گردن‎ gardan — Pashto غاړه‎ ɣā́ṛa, غاړګۍ‎ ɣāṛgəy ђу̏бре đȕbre гюбре gjubre , ѓубре ǵubre κόπρος kópros, κοπριά kopriá گوبره‎ gübre gübre — — Ancient Greek κόπρος kópros ђу̑л đȗl гюл gjul , ѓул ǵul گل‎ gül gül گل‎ gol — ефѐнди efèndi ефенди efendi ефендия efendija ефенди efendi, ефендија efendija αφέντης aféntis efendi افندی‎ efendi efendi آفندی‎ âfandi, افندی‎ afandi اَفَنْدِي‎ afandī Ancient Greek αὐθέντης authéntēs за̀на̄т zànāt занаят zanajat занает zanaet zanat zanaat, sınaat صنعت‎ sena't صناعَة‎ Aromanian zanate за̏р zȁr зар zar зар zar zar ζάρι zári zar زار‎ zâr zar زار‎ zâr زَهْر‎ zahr Armenian զառ zaṙ за̑р zȃr зар zar, зарем zarem زار‎ zâr zar إِزَار‎ ʾizār зердѐлица zerdèlica зарзала zarzala ζέρζαλον zérzalon zarzără زردالو‎ zerdali zerdali زردآلو‎ zard-âlu — зејтин zejtin зехтин zehtin зејтин zejtin zaitin زیتین‎ zeytin zeytin زیتون‎ zeytun زَيْتُون‎ zaytūn Classical Syriac ܙܝܬܐ‎ zaytā, Armenian զեյթուն zeytʿun, Egyptian ḏt, Hebrew זַיִת‎ záyit, Hindi ज़ैतून zaitūn Urdu زیتون‎ zaitūn зијан zijan зян zjan , зијан zijan زیان‎ ziyan ziyan زیان‎ ziyân — зулум zulum зулум zulum archaic зулум zulum zulum ظلم‎ zulüm zulüm ظلم‎ zolm ظُلْم‎ ẓulm зу̀мбул zùmbul зюмбюл zjumbjul зумбул zumbul zymbyl ζουμπούλι zoumpoúli zambilă سنبل‎ sümbül sümbül سنبل‎ sombol Armenian սմբուլ smbul ибришим ibrišim ибришим ibrišim ибришим ibrišim μπρισίμι brisími ibrișin ابریشم‎ ibrişim ibrişim ابریشم‎ abrišam, abrišom, abrišem — Hindi रेशम reśam Urdu ریشم‎ reśam инад inad, ѝна̄т ìnāt инат inat инает inaet, инат inat inat ινάτι ináti, γινάτι gináti inat عناد‎ inad, inat inat عناد‎ 'enâd عِنَاد‎ ʿinād Armenian ինադ inad, ինադու inadu ја̏так jȁtak ятак jatak , јатак jatak γιατάκι giatáki , iatac یتاق‎ yatak yatak — - је̏фтин jȅftin, је̏втин jȅvtin евтин evtin, евтиния evtinija евтин evtin φθηνός fthinós, φτηνός ftinós ieftin — — — Ancient Greek εὐθηνός euthēnós јо̀рган jòrgan юрган jurgan јорган jorgan jorgan یورغان‎ yorğan yorgan — — Armenian յորղան yorłan ју̏рӣш jȕrīš юруш juruš archaic јуриш juriš γιουρούσι giouroúsi slang iureș یارش‎ yarış yarış — кавга kavga кавга kavga кавга kavga καβγάς kavgás غوغا‎ ğavğa, kavga kavga غوغا‎ ghoughâ غَوْغَاء‎ ḡawḡāʾ ка̀вез kàvez кафез kafez кафез kafez kafaz καφάσι kafási cafas ? قفس‎ kafes kafes قفس‎ qafes قَفَص‎ qafaṣ Hindi क़फ़स qafas Urdu قفس‎ qafas када kada када kada када kada κάδη kádi , κάδος kádos cadă قدح‎ kadeh kadeh قَدَح‎ qadaḥ Ancient Greek κάδος kádos, Hebrew כַּד‎ kad, Latin cadus, Slovak kaďa кадар kadar, кадеран kaderan кадърен kadǎren قادر‎ ка̀иш kàiš, ка̀јиш kàjiš каиш kaiš каиш kaiš căius قایش‎ kayış kayış Armenian ղայիշ łayiš, Central Kurdish قایِش‎ qayiş ка̏јгана kȁjgana кавгана kavgana, кайгана kajgana , кајгана kajgana قیغنه‎ kaygana kaygana خاگینه‎ khâgine ка̀јмак kàjmak каймак kajmak кајмак kajmak καϊμάκι kaïmáki caimac قایمق‎ kaymak kaymak قیماق‎ qeymâq, قیماغ‎ qeymâğ قيمر‎ ка̀јсија kàjsija кайсия kajsija кајсија kajsija kajsi acis, caisă قیصی‎ kaysi kaysı قیصی‎ qeysi калабалук kalabaluk калабалък kalabalǎk καλαμπαλίκι kalampalíki calabalâc غلبة‎ ка̀лај kàlaj калай kalaj калај kalaj kallaj καλάϊ kaláï calaj قلای‎ kalay kalay قلعی‎ qal'i, قلع‎ qal' قَلْعِيّ‎ qalʿiyy city Qualah on the Malay peninsula калам kalam, калем kalem калам kalam калем kalem kalem καλάμι kalámi, καλέμι kalémi قلم‎ kalem kalem قلم‎ qalam قَلَم‎ qalam Ancient Greek κάλαμος kálamos калп kalp, калпозан kalpozan калпазанин kalpazanin colloquial κάλπης kálpis, κάλπικος kálpikos, καλπουζάνος kalpouzános calp, calpuzan ﻗﻠﺒﺰﻦ‎ ﻗﻠﺒ‎ калуп kalup, калуф kaluf калъф kalǎf калап kalap kallëp καλαπόδι kalapódi, καλούπι kaloúpi calăf قالب‎ kalıb, kalıp kalıp قالب‎ qaleb قَالِب‎ qālib Ancient Greek καλάπους kalápous ка̏лдрма kȁldrma калдъръм kaldǎrǎm калдрма kaldrma kalldrëm καλντερίμι kalnterími caldarâm قالدرم‎ kaldırım kaldırım камиш kamiš камиш kamiš , cămiș ка̑нџа kȃndža канджа kandža , κάντζα kántza cange кантар kantar кантар kantar кантар kantar kandar καντάρι kantári cântar قنطار‎ kantar kantar قنطار‎ qentâr قِنْطَار‎ qinṭār Byzantine Greek κεντηνάριον kentēnárion, Armenian ղանթար łantʿar, Latin centēnārius, Russian контарь kontarʹ, кантарь kantarʹ ка̀пија kàpija капия kapija , капија kapija kapia قاپو‎ kapû kapı قاپو‎ qâpu Hungarian kapu карфица karfica καρφίτσα karfítsa, καρφί karfí carfiță - - каса̀ба kasàba касаба kasaba , касаба kasaba κασαμπάς kasampás , casaba قصبه‎ kasaba kasaba قصبه‎ qasabe قَصَبَة‎ qaṣaba ка̀сапин kàsapin касапин kasapin касап kasap, касапин kasapin kasap χασάπης chasápis casap قصاب‎ kassâb kasap قصاب‎ qassâb قَصَّاب‎ qaṣṣāb Armenian ղասաբ łasab ка̀танац kàtanac катинар katinar катанец katanec, катинар katinar καδένα kadéna Latin catēna, Byzantine Greek κατήνα katḗna, Catalan cadenat, French cadenas, Italian catenaccio ка̀та̄рка kàtārka каторга katorga катарка katarka κατάρτι katárti catarg Ancient Greek κατάρτιον katártion, Russian ка́торга kátorga ка̀тран kàtran катран katran катран katran κατράνι katráni catran katran قطران‎ qatrân, کتران‎ katrân قَطْرَان‎ qaṭrān French goudron качак kačak качак kačak , качак kačak κατσάκης katsákis kaçak — — качамак kačamak качамак kačamak качамак kačamak κατσαμάκι katsamáki , Aromanian cǎčiumac, cǎčimac ? ка̀шика kàšika кашик kašik — calică kaşık قاشق‎ qâšeq, qâšoq كَاشِيك‎ kāšīk Swahili kijiko келеш keleš келеш keleš cheles keleş کلاش‎ kallâš, قلاش‎ qallâš кирајџија kirajdžija, кѝрија kìrija кираджия kiradžija, кирия kirija κυράς kyrás, κυρατζής kyratzís chirie, chirigiu كِرَاء‎ kirāʾ ко̀ла̄н kòlān колан kolan колан kolan κολάνι koláni , colan kolan Italian collana ко̀ма̄д kòmād комат komat комад komad κομμάτι kommáti Ancient Greek κομμάτιον kommátion diminutive of κόμμα kómma, Slovene komad, Aromanian cumată крѐвет krèvet креват krevat кревет krevet krevat κρεβάτι kreváti كروت‎ kerevet kerevet Latin grābātus, Ancient Greek κράββατος krábbatos, Russian крова́ть krovátʹ кре̏ч krȅč киреч kireč , креч kreč كیرج‎ kirec kireç کرس‎ kirs кубура kubura кобур kobur кубур kubur κουμπούρι koumpoúri slang قُبُور‎ qubūr, قَبْر‎ qabr Russian кобур kobur кују̀нџија kujùndžija куюмджия kujumdžija кујунџија kujundžija κουγιουμτζής kougioumtzís kuyumcu tr Armenian Կույումջյան Kuyumǰyan ку́ла kúla кула kula кула kula ktillë κουλάς koulás culă قله‎ kulle kule قله‎ qolle قُلَّة‎ qulla, “pinnacle, zennith” English kula кундак kundak, кондак kondak кондак kondak кундак kundak kondak κοντάκι kontáki قنداق‎ kundak kundak قنداق‎ qondâq кундура kundura кундура kundura, кондур kondur , кондура kondura κουντούρι kountoúri, κουντόρι kountóri, κούντουρος koúntouros, κουντούρα kountoúra condur قوندورا‎ kundura Ancient Greek κόθορνος kóthornos ку̀ршум kùršum куршум kuršum куршум kuršum κουρσούμι koursoúmi slang kurşun кусур kusur кусур kusur кусур kusur kusur κουσούρι kousoúri cusur كسور‎ küsur küsur, kusur كُسُور‎ kusūr ку̀тија kùtija кутия kutija кутија kutija kuti κουτί koutí, κούτα koúta cutie قوطی‎ kutu kutu قوطی‎ quti, قوتی‎ quti Ancient Greek κυτίον kutíon diminutive of κύτος kútos лѝвада lìvada ливада livada ливада livada livadh λιβάδι livádi livadă — — — Ancient Greek λιβάδιον libádion diminutive of λιβάς libás лу̀ла lùla лула lula луле lule λουλάς loulás slang lulea lüle لوله‎ lule мајмун majmun маймуна majmuna мајмун majmun majmun μαϊμού maimuță میمون‎ maymun maymun میمون‎ meymun مَيْمُون‎ maymūn Spanish maimón мајтап majtap майтап majtap мајтап majtap مهتاب‎ mehtâb, mehtâp, ماهتاب‎ mâhtâb mehtap مهتاب‎ mahtâb, ماهتاب‎ mâhtâb ма̀казе màkaze маказ makaz , macaz مقص‎ makas makas مقص‎ mekass مِقَصّ‎ miqaṣṣ мамаљуга mamaljuga, мамалига mamaliga мамалига mamaliga μαμαλίγκα mamalígka , mămăligă Russian мамалыга mamalyga, Polish mamałyga марама marama марама marama марама marama, марамче maramče maramă مِقْرَم‎ miqram ма̀хала màhala махала mahala маало maalo mëhallë μαχαλάς machalás mahala محله‎ mahalle mahalle محله‎ mahalle مَحَلَّة‎ maḥalla Armenian մայլա mayla мем mem, мѐмла mèmla нем nem نم‎ nem, “humidity, moisture”, نملی‎ nemli, “humid, moist” nem “humidity”, nemli “humid” نم‎ nam, “moisture, dew” — Armenian նամ nam, “damp” мерак merak мерак merak мерак merak μεράκι meráki مراقي‎ - месал mesal μεσάλι mesáli mesala - — Latin mensālis метанија metanija, метанисати metanisati метан metan , метанија metanija, метанисува metanisuva μετάνοια metánoia mătanie, mătănii Ancient Greek μετάνοια metánoia mèze мѐзе мезе́ mezé meze μεζές mezés mezel, mizilic meze مزه‎ maze - English meze ми̏рӣс mȉrīs мириша miriša миризба mirizba, мирис miris, мириса mirisa μυρίζω myrízo miros Ancient Greek μυρίζω murízō мирођија mirođija мерудия merudija меродия merodija мирудија mirudija μυρωδιά myrodiá mirodie, mirodenie Byzantine Greek μυρωδία murōdía, Ancient Greek μυρώδης murṓdēs мосур mosur масур masur μασούρι masoúri mosor μουσαφίρης mousafíris musafir misafir مِسَافِر‎ misāfir муштѐрија muštèrija мющерия mjušterija , муштерија mušterija μουστερής mousterís , mușteriu مشتری‎ müşteri müşteri مشتری‎ muštari مُشْتَرِي‎ muštarī Armenian մուշտարի muštari, Hindi मुश्तरी muśtarī, Urdu مشتری‎ muštarī о̀даја òdaja, о̀да òda одая odaja , одаја odaja odë odaie اوطه‎ oda, اوده‎ oda, اودا‎ oda oda اتاق‎ otâq, اطاق‎ otâq, اوتاغ‎ otâğ, اوتاق‎ otâq, اوطاق‎ otâq أُوضَة‎ ʾūḍa Egyptian о̀рта̄к òrtāk ортак ortak , ортак ortak ortak, ortake ορτάς ortás Greco-Romani ortac, orta اورطاق‎ ortak ortak оџак odžak оджак odžak , оџак odžak oxhak τζάκι tzáki ogeac اوجاق‎ ocak ocak Armenian օջախ ōǰax, Russian оча́г očág пајван pajvan пайвант pajvant παγιαντάς pagiantás paivan پابند‎ pâband, پایبند‎ pâyband паламида palamida паламида palamida паламид palamid, паламида palamida παλαμίδα palamída pălămidă پالاموت‎ palamut, پالامود‎ palamud, پالامید‎ palamîd palamut - - Ancient Greek πηλαμύς pēlamús, Koine Greek παλαμίς palamís па̀мук pàmuk памук pamuk памук pamuk, памбук pambuk pambuk pamuca پامبوق‎ pambuk, پاموق‎ pamuk, پموق‎ pamuk pamuk پنبه‎ pambe, pembe Hungarian pamut па̀пуча pàpuča папуци pl papuci , папук papuk, папуча papuča, папуче papuče papuçe παπούτσι papoútsi papuc پابوج‎ pâbûc, pâpûc, پاپوش‎ pâpûş pabuç پاپوش‎ pâpuš Slovak papuče pàra па̀ра пари pari пари pari para, pare παράς parás پاره‎ pare pare پاره‎ pâre - Armenian փարա pʿara, English para парик parik парик parik πάροικος pároikos Ancient Greek πάροικος pároikos па̏стрва pȁstrva пъстърва pǎstǎrva пастрма pastrma, пастрмка pastrmka πέστροφα péstrofa păstrăv — — — Slovene postrv, Czech pstruh, Ukrainian паструг pastruh патлиџан patlidžan патладжан patladžan патлиџан patlidžan patëllxhan μελιτζάνα melitzána pătlăgea, pătlăgică پاتلجان‎ patlıcan, بادنجان‎ badincan patlıcan, badincan بادنجان‎ bâdenjân, بادنگان‎ bâdengân, باتنگان‎ bâtengân بَاذِنْجَان‎ bāḏinjān Armenian բադրիջան badriǰan, French aubergine, Spanish berenjena, Italian melanzana, Russian баклажа́н baklažán, Polish bakłażan, Tajik бодинҷон bodinjon боқлаҷон boqlajon патос patos пат pat патос patos πάτος pátos pat - - Ancient Greek πάτος pátos перда perda перде perde перде perde perde μπερντές berntés perdea پرده‎ perde perde پرده‎ parde Hindi पर्दा pardā, Urdu پردہ‎ parda, English purdah пехлѝва̄н pehlìvān пехливан pehlivan пеливан pelivan πεχλιβάνης pechlivánis pehlivan پهلوان‎ pehlevân pehlevan, pehlivan پهلوان‎ pahlavân Armenian փահլևան pʿahlewan пи̏та pȉta пита pita пита pita pite πίτα píta πίττα pítta pită pite — — English pita, pitta приманцир, приманцер, преманцир примикюр primikjur primicer Latin primicerius, Old Armenian պռիմիկուռ pṙimikuṙ ра̀кија ràkija ракия rakija ракија rakija raki ρακή rakí ρακί rakí rachiu rakı عَرَق‎ ʿaraq родан rodan, рудан rudan ροδάνι rodáni rodan Ancient Greek ῥοδάνη rhodánē, Aromanian aruidanǎ салтамарка saltamarka салтамарка saltamarka салтамарка saltamarka σαλταμάρκα saltamárka , Italian saltambarca сомун somun самун samun сомун somun ψωμί psomí Ancient Greek ψωμός psōmós са̀ндук sànduk сандък sandǎk сандак sandak sënduk σεντούκι sentoúki sanduc صندوق‎ sandûk sandık صندوق‎ sanduq صُنْدُوق‎ ṣundūq Armenian սնդուկ snduk, Russian сунду́к sundúk сат sat сахат sahat , саат saat sahat ساعت‎ sâ'at saat ساعت‎ sâ'at سَاعَة‎ sāʿa са̀чма sàčma сачма sačma, сачак sačak сачма sačma sageac صاچمه‎ saçma saçma صاچمه‎ sâčme, ساچمه‎ sâčme севдах sevdah севда sevda archaic севда sevda σεβντάς sevntás سودا‎ sevda sevda سوداء‎ soudâ' سَوْدَاء‎ sawdāʾ седеф sedef седеф sedef archaic седеф sedef σιντέφι sintéfi, σεντέφι sentéfi sidef صدف‎ sedef sedef صدف‎ sadaf صَدَف‎ ṣadaf Northern Kurdish sedef си̏гӯран sȉgūran сигурен siguren сигурен siguren sigurt σίγουρος sígouros sigur Latin sēcūrus, French sûr, Italian sicuro, Spanish seguro сметана smetana σμετάνα smetána smântână Slovene smetana, Slovak smotana, Russian смета́на smetána сој soj сой soj σόι sói soi soy та́ва táva тава tava тава tava tavë ταβάς tavás tavă تاوه‎ tâva tava تاوه‎ tāve, تابه‎ tābe Armenian թավա tʿava, Sanskrit तापक tāpaka та́зе táze тазе taze , тазе taze ταζέδικος tazédikos تازه‎ tâze taze تازه‎ tâze Armenian թազա tʿaza тајфа tajfa тайфа tajfa colloquial тајфа tajfa ταϊφάς taïfás taifa طَائِفَة‎ ṭāʾifa Armenian թայֆա tʿayfa та̏ла̄с tȁlās талаз talaz dated талаз talaz , талас talas tallas ? θάλασσα thálassa talaz talaz Ancient Greek θάλασσα thálassa, Aromanian talaza ? та̀ма̄н tàmān таман taman ταμάμ tamám taman تَمَام‎ tamām тамјан tamjan тамян tamjan темјан temjan θυμίαμα thymíama - Ancient Greek θυμίαμα thumíama, Russian фимиам fimiam, German Thymian, Romanian tămaie тебешир tebešir тебешир tebešir τεμπεσίρι tempesíri تباشیر‎ tebâšir тѐзга tèzga тезгях tezgjah тезга tezga τεζιάχι teziáchi, τεζιάκι teziáki, τεζάχι tezáchi tezgâh, tezgah دستگاه‎ dast-gâh Armenian դազգահ dazgah тел tel тел tel тељ telj τέλι téli tel تیلا‎ tēlā — Armenian թել tʿel, Central Kurdish تل‎ til, Ossetian тел tel темерутин temerutin темерут temerut تَمَرُّد‎ tamarrud терлуци terluci терлик terlik терлик terlik τερλίκι terlíki terlic — Russian терлык terlyk, Kyrgyz терлик terlik те̏скера tȅskera тескере teskere , тескере teskere τεσκερές teskerés , tescherea tezkere tezqire тефтер tefter тефтер tefter тефтер tefter τεφτέρι teftéri tefter دفتر‎ daftar دَفْتَر‎ daftar Ancient Greek διφθέρα diphthéra, Aramaic ܕܦܬܪܐ‎ diftrāʼ, Armenian դավթար davtʿar, Tajik дафтар daftar то̏п tȍp топ top, топка topka топ top, топка topka top τόπι tópi top, topciu توپ‎ top, توپچی‎ topçu top, topçu توپ‎ top, توپچی‎ topči — ћар ćar кяр kjar ќар ḱar کار‎ kâr ће̏бе ćȅbe кебе kebe , ќебе ḱebe كبه‎ kebe kebe قبا‎ qabā — ћелепир ćelepir келепир kelepir ќелепур ḱelepur, келепур kelepur κελεπούρι kelepoúri chilipir ћенифа ćenifa, ћенеф ćenef кенеф kenef , vulgar кенев kenev, кенеф kenef, ќенев ḱenev, ќенеф ḱenef, كَنَفَ‎ kanafa Ancient Greek κενός kenós ћерчива ćerčiva черчеве čerčeve , cercevea چهار‎ čahâr, “four” + چوبه‎ čube, “tree” ће̏ф ćȅf, ћѐиф ćèif кеф kef slang, ќеф ḱef, кеф kef, ќејф ḱejf, кејф kejf, ќеиф ḱeif, кеиф keif κέφι kéfi chef كیف‎ keyf كَيْف‎ kayf Armenian քեֆ kʿef, Russian кайф kajf ћехаја ćehaja кехая kehaja κεχαγιάς kechagiás chehaia ked + خدا‎ xoda ћилѝба̄р ćilìbār кехлибар kehlibar килибар kilibar κεχριμπάρι kechrimpári chihlibar, chihlimbar kehlibar, kehribar کهربا‎ kahrobâ, کهربائی‎ kahrobâ'i كَهْرَبَاء‎ kahrabāʾ ћѝлим ćìlim килим kilim ќилим ḱilim qilim, qylym κιλίμι kilími, κηλίμι kilími chilim گلیم‎ gilîm, كلیم‎ kilîm kilim گلیم‎ gelim ћо̏р ćȍr, ћо̏рав ćȍrav кьорав kjorav colloquial ќор ḱor, ќорав ḱorav qorr chior كور‎ kör kör کور‎ kur — Armenian քոռ kʿoṙ, քյոռ kʿyoṙ ћо̏сав ćȍsav кьосе kjose rare köse کوسه‎ kose - ћотек ćotek, ћутек ćutek кьотек kjotek ќотек ḱotek Aromanian chiutecă ? ћо̀шак ćòšak, ћоше ćoše кьоше kjoše colloquial ќош ḱoš, ќоше ḱoše qoshe köşe گوشه‎ guše ћулах ćulah кюлях kjuljah, кюляф kjuljaf , chiulaf کلاه‎ kolâh ћунак ćunak кюнец kjunec, кюнк kjunk κιούγκι kioúgki گنک‎ gunk ћу̀прија ćùprija кюприя kjuprija ќуприја ḱuprija γέφυρα géfyra köprü — كُبْرِي‎ kubrī Ancient Greek γέφυρα géphura ћутак ćutak, ћутук ćutuk кютюк kjutjuk archaic Aromanian chiutecă ћу̀фта ćùfta кюфте kjufte ќофте ḱofte qofte, qoftja κιοφτές kioftés, κεφτές keftés, κεφτεδάκι keftedáki chiftea köfte کوفته‎ kufte Hindi कोफ़ता koftā Urdu کوفتہ‎ kofta фереџа feredža фередже feredže φορεσιά foresiá feregea - - The word is possibly of Greek origin and thus related to Ancient Greek φορέω phoréō, “to bear, wear” ферман ferman ферман ferman φιρμάνι firmáni, φερμάνι fermáni firman فرمان‎ farmân Russian фирман firman, French firman, German Ferman, English firman, Hindi फ़रमान farmān, Marathi फर्मान pharmān фундаклија fundaklija фъндък fǎndǎk φουντούκι fountoúki funduc فندق‎ fandoq بندق‎ Russian фундук funduk, Belarusian фундук funduk, Armenian պնդուկ pnduk, Hindi बंदूक़ bandūq, Gujarati બંદૂક bandūk, Sindhi फंदक French bonduc, Spanish albóndiga, Portuguese almôndega, English bonduc, Classical Syriac ܦܢܕܩܐ‎, all ultimately from Ancient Greek Ποντικόν κάρυον Pontikón káruon ха̀бер hàbar, а̀бер àbar хабер haber χαμπάρι champári habar خبر‎ خبر‎ Russian хабар xabar, Belarusian хабар xabar, Armenian խաբար xabar, Hindi ख़बर xabar, Nepali खबर khabar, Bengali খবর khôbôr хавлија havlija хавлия havlija авлија avlija havlı ? халал halal халал halal , алал alal χαλάλι chaláli halal حلال‎ halâl halal حلال‎ halāl حَلَال‎ ḥalāl Akkadian 𒂖, 𒆬 ellu, “pure” ха̀ртија hàrtija хартия hartija хартија hartija χαρτί chartí hârtie Ancient Greek χάρτης khártēs, Armenian քարտեզ kʿartez, քարտ kʿart хи̏љада hȉljada хиляда hiljada илјада iljada χιλιάδα chiliáda — — — Ancient Greek χίλιοι khílioi, χιλιάς khiliás хрсуз hrsuz харсъзин harsǎzin , αρσίζης arsízis slang — ци̏ганин cȉganin циганин ciganin циган cigan, циганин ciganin cigan αθίγγανος athínganos, ατσίγγανος atsínganos, τσιγγάνος tsingános, țigan چنگانه‎ çingane, چنگنی‎ çingeni çingene Russian цыга́н cygán, German Zigeuner, French tsigane, Hungarian cigány ча̏к čȁk чак čak чак čak چاق‎ çak çak — — чакшире čakšire чакшири čakširi τσαχτσίρης tsachtsíris чанак čanak τζανάκι tzanáki ceanac чѐкић čèkić чекич čekič чекан čekan, чекич čekič çekiç τσεκίτσι tsekítsi Greco-Romani چكیچ‎ çekiç, چكیج‎ çekic çekiç چاکوچ‎ čâkuč, چکوچ‎ čakuč, چکوج‎ čakuj, چکش‎ čakoš — Armenian չագուչ čʿagučʿ, Azerbaijani чәкиҹ çəkic, Crimean Tatar çöküç, Georgian ჩაქუჩი čakuči, Central Kurdish چەکوچ‎ çekuç, Northern Kurdish çekûç, Tatar чүкеч çükeç çükeç чѐкрк čèkrk чекрък čekrǎk τζικρίκι tzikríki, τσικρίκι tsikríki чѐлик čèlik — челик čelik çelik çelik — — ченгел čengel ченгел čengel τσιγκέλι tsigkéli چنگال‎ čangâl Armenian չանգալ čʿangal черга čerga черга čerga черга čerga cergă چرگه‎ çerge çerge Latin serica чинија činija чиния činija чинија činija چینی‎ čini чифут čifut, чифутин čifutin чифут čifut, чифутин čifutin, чифутски čifutski çifut τσιφούτης tsifoútis ciufut چفوت‎ çifut çifut — — чѝра̄к čìrāk чирак čirak çirak τσιράκι tsiráki cirac چراغ‎ çerâg, çirâg, چراق‎ çırak çırak چراغ‎ čerâğ, čarâğ — Hindi चिराग़ cirāġ Urdu چراغ‎ čirāġ, Ossetian цырагъ cyraǧ џа̏ба džȁba, џа̏бе̄ džȁbē джаба džaba , џабе džabe τζάμπα tzámpa, τσάμπα tsámpa geaba, degeaba جبا‎ caba caba џам džam джам džam , τζάμι tzámi geam جام‎ Armenian ճամ čam and ջամ ǰam, Georgian ჯამი ǯami, Hindi जाम jām, Pashto جام‎ џелат dželat джелатин dželatin џелат dželat, џелатин dželatin τζελάτης tzelátis gealat جلاد‎ jelâd جِلَاد‎ jilād, جِلَد‎ jilad џеп džep джоб džob джеб džeb xhep τσέπη tsépi جیب‎ ceb, cep cep جَيْب‎ jayb Armenian ջեբ ǰeb, Slovene žep џигер džiger джигер džiger , џигер džiger, џигерица džigerica ciğer جگر‎ jegar Armenian ջիգյար ǰigyar, Ossetian игӕр igær ше̏хер šȅher - شهر‎ şehir şehir شهر‎ šahr Tajik шаҳр šahr, Ossetian сахар saxar, Hindi शहर śahar